• Volledige handling
 • Natuurlijk MVO!
 • 24-uurs verwerking
 • Multi doorzoekbaar
 • State of the art beveiligd

Archiefopslag 2dA - fysiek materiaal

Wilt u af van uitpuilende archiefkasten in uw kostbare kantoorruimten en onnodige zoektochten naar archiefmateriaal, waarvan u het bestaan niet meer zeker bent? 2dA biedt diverse oplossingen voor externe archiefopslag; Standaard- of op maat. Anticiperend op verwacht archiefgebruik, beheerbehoefte en budget. Altijd beveiligd, onder de juiste klimatologische omstandigheden en beschikbaar binnen de door u gestelde opvraagtijden.

Welke soorten archiefopslag

2dA biedt verschillende soorten archiefopslag.  Onder meer de mate van raadplegen, verwachte opslagtijd, snelheid waarmee u uw opvragingen - al dan niet digitaal - beschikbaar wilt krijgen en de vertrouwelijkheid van het materiaal bepalen welke oplossing het meest geschikt is. Ook kan de juridische en/of cultuur-/historische waarde een rol spelen. De 2dA-adviseurs adviseren u graag over externe archiefopslag van:
•       statische  archieven
         >      deep storage concept:

                 -   voor lang en veilige archiefopslag
                 -   weinig opvragingen
                 -   lage kosten
•      dynamische archieven
        >       voor archiefmateriaal dat vaak wordt geraadpleegd

                  -   al dan niet voor opslag met een tijdelijk karakter
                      (zoals tijdens verhuizing en digitalisering)
                  -   voor (uiterst) snel opvraagbaar archiefmateriaal
                      (naar wens digitaal en/of fysieke aanlevering)
                  -   maat- of standaarddienst

Tussen deze twee hoofdvormen van archiefopslag zijn vele – op maat gemaakte – oplossingen mogelijk:
•      semi-statische archiefopslag
         >      de pragmatische tussenoplossing voor dossiers die beperkt worden opgevraagd

                 -   beperkt opvragingen
                 -   interessante prijsstelling
                 -   opdrachtafhankelijke invulling van aspecten zoals:
                      -   veiligheid
                      -   opslag duur doorgaans 2-4 jaar
                      -   klimatologische omstandigheden
                 -    toepasbaar met scanning on demand
                 -    combineert de voordelen van flexibele archiefopslag met kostenbeheersing

Scanning on demand

Afhankelijk van uw doelstelling kan uw fysieke archiefmateriaal worden gedigitaliseerd bij opvragingen. We spreken dan van [link naar pag een pagina scanning-on-demand.nl ]scanning on demand; U ontvangt de gedigitaliseerde data dan via beveiligde dataoverdracht. Of desgewenst ook fysiek aangeleverd.  >>> lees meer

Online op de hoogte
Met een online Management Informatiesysteem heeft u eenvoudig online inzicht in de archiefopslag van uw analoge en/of digitale materiaal; Status en historie van elk archiefstuk zijn traceerbaar. Opvragingen direct online te plaatsen. Bent u nieuwsgierig? De 2dA specialist demonstreert u de mogelijkheden graag.

TIP > 2dA is gespecialiseerd in de (tijdelijke) opslag en het beheer van (zeer) dynamische archieven in combinatie met bijvoorbeeld digitalisering of dataoptimalisatie.

Wanneer archiefopslag van uw analoge materiaal overwegen?
De volgende aspecten kunnen redenen zijn om archiefopslag te overwegen:
1)  Kostenreductie:

-     door beperking archiefopslagruimte
-     minder opslagkosten
-     geen specifieke kosten voor brand- en inbraaksystemen
-     geen kosten voor specifieke klimaatbeheersing
-     kortere opvraagtijden, snellere zoektijden)
2)  Toename (brand)veiligheid
3)  Ruimtewinst

4)  Efficiënter informatiebeheer
:
     -     snelle opvraagtijden
     -     afleversnelheden van opgevraagd materiaal naar keuze
     -     uniforme inrichting
     -     mogelijkheid van scanning on demand
5)  Naar wens:

     -     (volledig) geautomatiseerde archiefopslag
     -     (volledig) geïndexeerde archiefdata
     -     proactief beheer rekening houdend met bewaartermijnen en vernietigingsdata
     -     actief bestandsbeheer of -opslag en tracking op doos- of dossierniveau
6)  Veiligheid:

-     calamiteiten
-     ongedierte
-     inbraak
-     brand- en waterschade
-     transport:
      -     beveiligde transportvoertuigen
      -     hoogopgeleide transportspecialisten

Wilt u meer weten over de (veiligheids)aspecten van externe archiefopslag? De specialisten van 2dA informeren u graag   >>> contact

 

 

referenties

 • Universitair Medisch Centrum Radboud (logo)
 • Korps landelijke politiediensten (logo)
 • Woningcorporatie Talis (logo)
 • Schiphol Real Estate (logo)
 • Werkbedrijf Rijk van Nijmegen (logo)
 • Triodos Bank (logo)
 • Luchtvaartmaatschappij Transavia.com (logo)
 • Monuta uitvaartverzorger en verzekeraar (logo)
 • SURFnet (logo)
 • Havenziekenhuis (logo)