• Volledige handling
  • Natuurlijk MVO!
  • 24-uurs verwerking
  • Multi doorzoekbaar
  • State of the art beveiligd

MVO

maatschappelijk verantwoord ondernemen(d) - vanzelfsprekend


Doeltreffend digitaliseren, zeker met de inzet van medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt!
In de visie van 2dA past het streven naar een sociaal verantwoord ondernemen (MVO). Afhankelijk van projectdoelen, vertrouwelijkheid van gegegevens en werkomstandigheden stimuleert de 2dA procesmanager de inzet van onder meer gemotiveerde SW-geïndiceerden, langdurig werkelozen en anderen met een achterstand tot de reguliere arbeidsmarkt. 2dA onderhoudt hiervoor nauwe samenwerkingen met een aantal Sociale Werkplaatsen.

 

Voor alle medewerkers geldt een - voor de functie - gedegen ervaring, kennis en kunde. 2dA waarborgt haar kwaliteit door menskracht vanuit ‘eigen kweek’ en met flexibiliteit op projecten in te zetten. Medewerkers van 2dA kenmerken zich door hun geconcentreerde inzet, werkplezier, oplossingsgerichtheid en het respect voor eigen en andermans kwaliteiten.

... lees de position papier 2dA heeft MVO in genen  >>>