• Volledige handling
 • Natuurlijk MVO!
 • 24-uurs verwerking
 • Multi doorzoekbaar
 • State of the art beveiligd

Artificiële Intelligentie

2dA Document Classificatie, autonoom data archieveren. Zo slim kan het!


2dA is uw innovatiepartner waar het gaat om artificieel intelligente (AI of kunstmatige intelligente) hard- en softwareoplossingen. Zelflerende software reageert en anticipeert op archiefgebruik door medewerkers of andere gebruikers, als ook 'eigen intelligentie'. Wat te denken van onder meer de 2dA innovatie die een autonome indeling tot stand brengt van documenten in bestaande - of aan te passen - documentstructuren. Zo worden uw archieven slim!


Voorbeeld AI-toepassing: autonome documentindeling

1)   Inzicht in de inhoudelijkheid

...van nieuwe (en/of bestaande) documenten, door vergaande beoordeling en interpretatie van verschillende aspecten van teksten binnen  te plaatsten documenten;


2)   Autonome, intelligente indeling van documenten

...binnen de bepaalde documentstructuur, op basis van punt 1);

 

3)   Toename van intelligentie en accuratesse

...  gaandeweg de toepassing door 'zelflerend vermogen' van de software, die gelijktijdig:

-     een blauwdruk afgeeft welke als referentie blijft dienen;

-    terwijl binnen de software een ‘correcte’ documentindeling wordt ingegeven;

-    de software alle wijzigingen van alle gebruikers ten opzichte van deze blauwdruk aansluitend monitort;
-    de software periodiek wordt aangestuurd om documenten in te delen, binnen de dan ontstane documentstructuur;
-    en per keer dat de software zelf tot indeling is overgegaan, deze software een ‘terugkoppeling’ geeft,

     (van waaruit de software ‘autonoom’ tot verbeteringen kan komen).

Overige unieke voordelen:
-  
systeem dat door OCR teksten kan lezen
-   systeem dat zich niet beperkt tot indelen op woordniveau, maar ook teksten interpreteert op:
    > contexten
    > structuren
    > patronen
    > zinsdelen
    > zinsopbouw
    > woorden
    > ...

referenties

 • Universitair Medisch Centrum Radboud (logo)
 • Korps landelijke politiediensten (logo)
 • Woningcorporatie Talis (logo)
 • Schiphol Real Estate (logo)
 • Werkbedrijf Rijk van Nijmegen (logo)
 • Triodos Bank (logo)
 • Luchtvaartmaatschappij Transavia.com (logo)
 • Monuta uitvaartverzorger en verzekeraar (logo)
 • SURFnet (logo)
 • Havenziekenhuis (logo)